AĞIR KALDIRMA OPERASYONLARI

AĞIR KALDIRMA OPERASYONLARI uluslar arası standart ve normları çerçevesinde ( LOLER , BS 7121 , PUWER ) iş izinleri sistemlerine tabi olup eğitimli ve yetkin kişiler tarafından icra edilmesi gereken çok tehlikeli iş sınıfında bulunan operasyonlardır. AHI, olarak gerek yetişmiş personel , gerekse yöntem beyanı hazırlanması ( lifting study ) konularına özellikle önem verilmektedir.
  • Operasyonel Hizmetler
  • Lifting Study ( Yöntem Beyanı )