UN GLOBAL COMPACT

United Nations (UN) Global Compact 160’ın üzerinde ülkede 15.000’in üzerinde şirket ve 5.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik eder.
UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder.
AHI, olarak sürdürülebilir bir geleceğin her birey ve işletmenin alacağı sorumluluklarla mümkün olabileceğine inanıyor ve bu sebeble Ten Principles of the United Nations Global Compact sözleşmesini imzalamaktan duyduğumuz memnuniyet ve verdiğimiz taahhütümüzü sizlerlerle paylaşmak istiyoruz.