SEÇ POLİTİKAMIZ

Sürdürülebilir gelişmenin ancak sağlıklı bir iş ortamı ve çevre ile mümkün olabileceğine inanan AHI, yürüttüğü faaliyetlerinde tüm tehlikeleri tanımlayarak riskleri ortadan kaldırma veya kabul edilebilir düzeye indirme hedefi doğrultusunda gelişimini sürdürmektedir.